Programa

QUE ÉS?

En els últims anys la violència exercida contra les persones que defensen els drets humans, els pobles i els seus territoris ha augmentat de manera alarmant; els assassinats, agressions, fustigacions, amenaces, detencions i acusacions falses, així com la criminalització i el desplaçament forçós intern i/o transfronterer al qual s’han vist sotmesos líders i lideresas socials posant en risc la seua vida i integritat física, psicològica i comunitària ha suscitat el treball compromés d’organitzacions de la societat civil i institucions públiques en la visibilització i sensibilització d’aquesta problemàtica i la posada en marxa de diversos programes i projectes de protecció i acolliment a defensores i defensors dels drets humans.

El Programa Valencià de Protecció Integral i Acolliment de Defensores i Defensors de Drets Humans és un programa d’àmbit internacional la finalitat del qual és oferir un entorn segur a persones defensores de drets humans pertanyents a comunitats, organitzacions i moviments socials que veuen amenaçada la seua vida i integritat per la labor que desenvolupen, contribuint a disminuir el risc, enfortir les seues capacitats i difondre l’agenda de defensa de drets de les seues comunitats, organitzacions o moviments socials.

A QUI VA DIRIGIT?
Persones vinculades a organitzacions socials o moviments socials que vegen amenaçada la seua vida o la seua integritat pel treball que realitzen en defensa dels drets humans i del territori.

QUÈ FEM?
– Reubicacón i acolliment inicial
– Accions informatives i de sensibilització sobre el programa i el treball en la defensa dels Drets Humans.
– Acompanyament psicosocial
– Incidència política amb agents públics i privats, inclosa la societat civil
– Enfortiment de xarxes de solidaritat
– Facilitació de processos formatius bidireccionals vinculats a la defensa dels drets humans
– Acompanyament i seguiment al retorn de les i els defensors i les seues comunitats de pertinença.

Activitats

 

Selecció de les persones participants

Les persones candidates a ser acollides seran proposades per organitzacions populars, moviments socials o comunitats amb les quals treballen les organitzacions valencianes.

 

Agenda d’incidència i sensibilització

S’organitzaran reunions d’incidència política amb institucions públiques, privades i organitzacions de la societat civil, així com actes públics de sensibilització (xarrades, ponències en espais acadèmics i/o socials,…).

 

Tràmits per a la reubicació 

Gestió de bitllets i visats (contactes amb consolats, Ministeri d’Afers exteriors, etc).

 

Creació de xarxes de solidaritat.

S’organitzaran reunions per a establir o intensificar xarxes de solidaritat amb les organitzacions o comunitats a les quals pertanguen les persones acollides, de manera que la seua estada a la nostra ciutat servisca també per a enfortir la seua lluita per la defensa dels drets humans.

 

Acolliment inicial.

Suport en la realització de tràmits soci-administratius (empadronament, targeta sanitària, residència, escolarització en cas de família, etc). Taller de presentació del Programa, coneixement de la societat valenciana, compromisos de convivència; etc.

 

Formació

Es valora la necessitat formativa de les persones acollides pel que s’elaborarà un pla formatiu, que inclourà preferències de la persona i matèries vinculades amb el seu treball en la defensa dels drets humans.

 

Acompanyament psicosocial

Facilitació d’espais d’expressió i reconeixement de l’impacte emocional que els fets violents han ocasionat en les persones acollides.

 

Seguiment al retorn

Després del retorn de les persones acollides als seus països d’origen, es realitzarà un seguiment de la seua situació personal i comunitària.

 

Difussió

A més de la difusió de les activitats públiques que realitzen les i els defensors durant la seua estada, amb la possibilitat de realitzar publicacions anuals sobre el Programa, els processos de resistència i organitzacionals dels països d’origen i les històries de vida de les defensores i defensors de DDHH.