Choose Your Leader és un senzill videojoc en el qual una comunitat llatinoamericana tria una líder que la represente. Una vegada realitzada l’elecció, la persona jugadora anirà prenent decisions que faran que millore la situació de la seua comunitat al mateix temps que es va informant sobre la situació de les comunitats llatinoamericanes.
Finalment, en funció de les decisions que prenga, la mateixa jugadora podrà veure en quins aspectes de la seua comunitat ha millorat i en quins aspectes cal continuar treballant per a millorar-la. Igualment, tant al principi com al final, la persona jugadora trobarà informació de context de cadascuna de les comunitats llatinoamericanes en la qual s’inspira els tres itineraris del videojoc.

El joc es desenvolupa en quatre escenaris:

• En el primer, la jugadora coneix la situació de la comunitat i tria al seu líder.
• En el segon, la líder triada haurà de prendre determinades decisions per a donar a conéixer quina és la situació de la seua comunitat i respondre a diversos dilemes que se li plantegen.
• En el tercer escenari, a partir del que ha aprés anteriorment la jugadora superarà diferents obstacles per a continuar avançant en el reconeixement de la seua comunitat.
• En l’últim escenari, la jugadora prendrà les decisions finals que faran que millore la vida de la seua comunitat. Cada decisió que prenga tindrà una valoració que li farà obtindre una puntuació final.

Quan la jugadora obtinga la puntuació final, veurà quals són els beneficis que ha aportat a la seua comunitat i en quins ha de millorar.