Mujeres protegiendo la vida. Luchas, violencias y resistencias (Descarrega ací)

Aquesta revista forma part dels inputs elaborats per a la primera edició del Programa Valencià de Protecció Integral i d’Acolliment de Defensors i Defensores de Drets Humans. En les seues pàgines s’analitza la situació de les lideresas a Colòmbia i en l’exili. Dos punts que s’uneixen a través del fil d’una llarga línia del temps amb els assoliments històrics del moviment de dones a Colòmbia. La publicació també vol ser un homenatge a les 55 defensores assassinades des de la signatura de l’acord de pau fins al 31 de març de 2020.