Intersindical Valenciana és un sindicat de classe valencià que entre les seues finalitats té:

  • Defensar els drets de les treballadores i treballadors, incloses les persones nouvingudes.
  • Defensar uns serveis públics garants dels drets socials que servesquen per superar les desigualtats socioeconòmiques de la població.
  • Defensar el dret a una vivenda digna, a la salut pública i universal, a una educació pública de qualitat, a la salut en el treball i a una pensió publica i digna.
  • Apostar per un canvi en el model productiu, generador i distribuïdor de riquesa respectuós amb el sectors tradicionals, sostenible i basat en R+D+I.
  • Defensar un Marc Valencià de Relacions Laborals que servisca per configurar unes relacions laborals pròpies en base a la nostra realitat socioeconòmica i que potencie les polítiques actives d’ocupació per la generació de treball estable i de qualitat.
  • Lluitar per acabar amb les desigualtats per raó de gènere, orientació sexual, edat o procedència en el món laboral i en conjunt de la societat.
  • Defensar la plena normalització lingüística i de l’autogovern del País Valencià.
  • Treballar en el camp de la cooperació internacional, la sensibilització i la formació, l’ajuda mútua i solidària i el desenvolupament dels aspectes socioculturals i polítics als països empobrits i en àmbits d’exclusió social.

https://intersindical.org/