És una ong laica que té com a objectiu la solidaritat internacionalista. Sodepau P.V. treballa en els següents camps:

  • Cooperació al desenvolupament: tenim com a contraparts organitzacions i col·lectius del päissos del Sud que aspiren formes de control democràtic real de les institucions per assegurar la Justícia Social.
  • Consum responsable: treballem en l’àrea del Comerç Just, l’agricultura ecològica i el consum de proximitat que atén a criteris de justícia social
  • Formació i sensibilització per assolir una ciutadania crítica i responsable
  • Participació en xarxes associatives locals que comparteixen l’objectiu de fer visible la preocupació ciutadana per la Justicia social al nostre País.